บริการฝึกอบรม

 จป.บริหาร 12 ชม. ราคาโปรโมชั่น 20 คน สอบถาม
 จป.เทคนิค 18 ชม.
ราคาโปรโมชั่น 20 คน สอบถาม
 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ         (คปอ.)
12 ชม.
ราคาโปรโมชั่น 30 คน สอบถาม
 การดับเพลิงขั้นต้น 6 ชม. ราคาโปรโมชั่น ไม่เกิน 60  คน
 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 6 ชม. ราคาโปรโมชั่น 100 % ของพนักงาน  
 การใช้ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่  4 ผู้ 18 ชม (2 วัน) ราคาโปรโมชั่น 20 คน  สอบถาม
 การใช้ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 4 ผู้ 18 ชม  ราคาโปรโมชั่น 20 คน  สอบถาม
 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ     ไฟฟ้า 6 ชม. ราคาโปรโมชั่น 40 คน  สอบถาม
 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้น         คืนชีพ 6 ชม. ราคาโปรโมชั่น 40 คน  สอบถาม
         
หลักสูตร In-House 

ราคาการจัดฝึกอบรม เริ่มใช้ตั้งแต่ มกราคม 2557  
หลักสูตร  ระยะเวลาอบรม  ค่าลงทะเบียน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เกินเพิ่มท่านละ 
 จป.หัวหน้างาน
12 ชม. ราคาโปรโมชั่น 30 คน สอบถาม

 

หลักสูตร PUBLIC  

ตารางแผนการจัดฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม 2557  
หลักสูตร  วันที่จัดฝึกอบรม  สถานที่ ค่าลงทะเบียน สมัครฝึกอบรม 
จป.หัวหน้างาน (12 ชม,)    โรงแรม
กิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

บางหลักสูตร
อาจมีฝึกปฎิบัติ
ซึ่งจะแจ้งสถานที่
ให้ทราบเมื่อลงทะเบียนเรียน
อีกครั้ง
ราคาโปรโมชั่น
จป.บริหาร (12 ชม.)   ราคาโปรโมชั่น
จป.เทคนิค (18 ชม.)   ราคาโปรโมชั่น
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (12 ชม.)
  ราคาโปรโมชั่น
การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ (18 ชม.: 2 วัน)   สอบถามค่ะ
ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร (12 ชม.)
  สอบถามค่ะ
 
ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน (12 ชม.)
  สอบถามค่ะ  
ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่ (6 ชม.)
  สอบถามค่ะ  
         
 
ทางบริษัทฯ จัดฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้านะคะ
 ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม  ดาวน์โหลดแผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญฯ 
 การลงทะเบียนฝึกอบรม   อัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน   แผนการฝึกอบรมของบริษัทฯ 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

 

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Iconอัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
Training Rate & Payment
Iconแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
Public Training Plan 2563

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.094-103-8254 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats

Premium Templates