หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

เขียนโดย Admin User on . Posted in บริการฝึกอบรม

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (30 ชม.)

กลุ่มเป้าหมาย  
  ค่าลงทะเบียน
   หลักสูตร Public

      - ราคาโปรโมชั่น
 
   หลักสูตร In-House
      -ไม่มี-
      
 
✓ ลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
✓ ลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง)
 
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม   
✓ 5 วัน (30 ชั่วโมง)   
   
หมายเหตุ   
✓ ผู้อบรมที่เป็น จป.เทคนิค หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง ต้องอบรมครบ 30 ชม.(หมวดที่ 4-5 ไม่ต้องเข้าอบรม)
✓ อบรมพร้อมกับผู้เข้าอบรม หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ชม.) 
✓ ผู้อบรมต้องนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน 
✓ มีการอบรมภาคปฏิบัติ 

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (42 ชม.)

กลุ่มเป้าหมาย  
  ค่าลงทะเบียน
   หลักสูตร Public

      ราคา 7,000 บาทต่อท่าน
 
   หลักสูตร In-House
      -ไม่มี-
      
 
✓ ลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
✓ ลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม   
✓ 7 วัน (42 ชั่วโมง)   
   
หมายเหตุ  
✓ ผู้อบรมที่เป็น จป.หัวหน้างาน หรือ จป.บริหาร ต้องอบรมครบ 42 ชม.(อบรมทุกหมวด)
✓ อบรมพร้อมกับผู้เข้าอบรม หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (30 ชม.) 
✓ ผู้อบรมต้องนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน 
✓ มีการอบรมภาคปฏิบัติ 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

 

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Iconอัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
Training Rate & Payment
Iconแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
Public Training Plan 2563

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.094-103-8254 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats

Premium Templates