หลักสูตร จป.เทคนิค

เขียนโดย Admin User on . Posted in บริการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย  
  
ค่าลงทะเบียน
   หลักสูตร Public
      - ราคาโปรโมชั่น

 
   หลักสูตร In-House
      - ราคาโปรโมชั่น
✓ ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 
  (ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว)
 
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม   
✓ 3 วัน (18 ชั่วโมง)   
   
หมายเหตุ  
✓ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนครบ 18 ชั่วโมงจึงจะได้รับวุฒิบัตร
✓ ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
  
 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.099-934-6475 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats
Premium Templates