หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น

เขียนโดย Admin User on . Posted in บริการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย  
  ค่าลงทะเบียน
   หลักสูตร Public
     - ราคาโปรโมชั่น
 
   หลักสูตร In-House
     
- ราคาโปรโมชั่น
     
✓ ลูกจ้างของสถานประกอบการซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต้องผ่านการอบรมตามที่กฎหมาย “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง” และผู้สนใจทั่วไป  
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม   
✓ 1 วัน  
   
หมายเหตุ  
✓ ภาคทฤษฎี ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง / หลักการดับเพลิง การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิด 
 

เพลิง / แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

   

 ภาคปฏิบัติ การดับเพลิงถังแก๊ส LPG การใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือเข้าดับเพลิงประเภทต่างๆ วิธีการเข้าดับเพลิงในลักษณะต่างๆ การเข้าดับเพลิงประเภทต่างๆ

   
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

 

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Iconอัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
Training Rate & Payment
Iconแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
Public Training Plan 2563

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.094-103-8254 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats

Premium Templates