บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด | SEMCO บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อบรม จป.หัวหน้างาน อบรม จป.บริหาร อบรม จป.เทคนิค อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่ SEMCO.CO.TH : SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT CO.,LTD.

Semco Gallery ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร ระยอง /ชลบุรี / นครนาชสีมา / อุบลราชธานี / อุดรธานี / เชียงใหม่

ดาวน์โหลด แผนการอบรมประจำปี 2563 ( หลักสูตร Public )

No images found.Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

 

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Iconอัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
Training Rate & Payment
Iconแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
Public Training Plan 2563

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.094-103-8254 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats

Premium Templates