หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

เขียนโดย Admin User on . Posted in บริการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย  
  ค่าลงทะเบียน
   หลักสูตร Public
      - ราคาโปรโมชั่น
 
   หลักสูตร In-House
      - ราคาโปรโมชั่น
✓ ผู้บริหาร, คณะทำงาน OHSAS 18001/TIS 18001, EMR, SMR, จป.วิชาชีพ  
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม   
✓ 1 วัน (6 ชั่วโมง)   
   
วัตถุประสงค์  
✓ เพื่อพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในองค์กร และผู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการชี้บ่งอันตรายและการประมาณระดับความเสี่ยงของทุกกิจกรรม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ด้วยเทคนิคการประเมินความเสี่ยง อาทิ BS8800, HAZOP, What if, FMEA, JSA เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001     
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.099-934-6475 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats
Premium Templates