หลักสูตร จป.บริหาร

เขียนโดย Admin User on . Posted in บริการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย  
  ค่าลงทะเบียน
   หลักสูตร Public
      - ราคาโปรโมชั่น
 
   หลักสูตร In-House
      - ราคาโปรโมชั่น
    
✓ พนักงานระดับบริหาร เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนก และผู้จัดการส่วน  
   
ระยะเวลาการฝึกอบรม   
✓ 2 วัน (12 ชั่วโมง)   
   
หมายเหตุ  
✓ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนครบ 12 ชั่วโมงจึงจะได้รับวุฒิบัตร
✓ ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม
  
 
   
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

 

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Iconอัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
Training Rate & Payment
Iconแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
Public Training Plan 2563

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.094-103-8254 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats

Premium Templates