วิธีการลงทะเบียน

เขียนโดย Admin User on . Posted in งานฝึกอบรม

ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม
1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
2. ให้ส่งใบสมัครมาทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Add Line ID. semcoline
3. ทางบริษัทฯ จะแจ้งยอดค่าลงทะเบียน เพื่อชำระเงินยืนยันการเข้าฝึกอบรม

วิธีการชำระเงิน

เขียนโดย Admin User on . Posted in งานฝึกอบรม

ลูกค้าสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค ในนาม บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
2. โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี

กสิกรไทย 

 042-8-07891-8  บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด  สาขาเทสโก้ โลตัส แกลง  ออมทรัพย์

ไทยพาณิชย์

404-782353-6  บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
อุบลราชธานี

ออมทรัพย์

 การอบรมจะรับรุ่นละไม่เกิน 60 คน กรุณาส่งใบสมัครและชำระเงินล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง และกรุณาแฟกซ์(Fax) สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
มาที่เบอร์ 045-315899 พร้อมโทรแจ้งยืนยันอีกครั้ง กรณีอาจเกิดข้อผิดพลาดของระบบการส่งแฟกซ์

ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบสมัครบริษัทบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด(สาขา 00001 ) เลขที่ 14/9-10 ถนนแหลมยาง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง 21110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105556088259

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,หรือ Add Line ID. semcoline 

 กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในนาม  บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด 

ที่อยู่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) 0105556088259
 กรุณานำเอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน

หมายเหตุ กรณีต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมและไม่แจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

 

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Iconอัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
Training Rate & Payment
Iconแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
Public Training Plan 2563

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.094-103-8254 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats

Premium Templates