บริการติดตั้งระบบดับเพลิง

เขียนโดย Admin User on . Posted in บริการตรวจสอบ ติดตั้ง

1. ระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่  จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง รวมทั้งระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ ปั๊มน้ำ ข้อต่อ  สายส่งน้ำดับเพลิง กระบอกฉีดที่ใช้ฉีดดับเพลิงโดยทั่วไป

2. เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ  ตามประเภท  ชนิด  จำนวน และระยะห่างของการติดตั้ง 

3. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  สถานประกอบการ ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ชนิดเปล่งเสียงให้ลูกจ้างที่ทำงานภายในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึง  และต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

 

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Iconอัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน
Training Rate & Payment
Iconแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563
Public Training Plan 2563

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.094-103-8254 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats

Premium Templates